Co znamená certifikát GOTS?

Co znamená certifikát GOTS?

GOTS je zkratka pro Global Organic Textile Standard. Jedná se o nejpřísnější mezinárodní certifikaci biotextilu. 

Cílem certifikace je posílení udržitelnosti a férovosti při výrobě oblečení. To znamená ekologicky čistou výrobu i čistotu konečného výrobku, čímž chrání naše životní prostředí, zdraví lidí zaměstnaných na bavlněných plantážích a ve výrobě a v neposlední řadě i uživatelů oděvů z biobavlny. Certifikát zajišťuje také bezpečné a lidsky důstojné pracovní podmínky farmářů a pracovníků ve výrobě.

Kotoloč vznikl jako alternativa k masově vyráběným plastovým hračkám z Číny. Lokálně a ručně vyráběná alternativa z přírodních materiálů. K výrobě používané textilní materiály mají certifikát OEKO-TEX třídy 1, který znamená, ze látka je ze zdravotně nezávadných materiálů a lze ji použít na oděvy pro děti do 3 let. Na hračky jsou však kritéria ještě přísnější, proto musí všechny materiály projít ještě další certifikací, která kontroluje pH hodnotu, obsah formaldehydu, přítomnost pesticidů, obsah těžkých kovů a testuje se také přítomnost alergizujících a potenciálně karcinogenních barviv, retardéry hoření, primární aromatické aminy a spoustu dalších věcí, kterým vůbec nerozumím :-) Nicméně OEKO-TEX spolu s označením CE, které značí, ze se jedná o certifikovanou hračku, je pro vás jistota, že výrobek nemůže vašemu miminku ublížit.

Jelikož se však snažím chovat šetrně k přírodě i v osobním životě, ráda bych aby i Kotoloč byl nejen o přírodních materiálech, ale hlavně o celkové udržitelnosti. A OEKO-TEX trochu zjednodušeně “pouze” omezuje přítomnost škodlivých látek ve výsledném produktu, ale nijak neřeší výrobní proces. Při přemýšlení o nových produktech jsem se proto rozhodla, že použité materiály musí vlastnit GOTS certifikát, který je nejpřísnějším certifikátem pro textilie vyrobené z organických textilních vláken. 

GOTS určuje, že během pěstování v režimu ekologického zemědělství mohou být použity pouze zdravotně a ekologicky nezávadné postřiky a hnojiva, velmi často se používají výtažky z místních přírodních zdrojů, na hnojení hnůj a kompost, alternativní postupy využívající přirozené přírodní procesy. Díky tomu se bio vlákna již ve fázi surového materiálu vyhýbají mnoha postřikům nebezpečných chemikálií, která se používají v konvenčním zemědělství. Je samozřejmě zcela zakázáno používat GMO plodiny.

Surová biovlákna musí projít řadou výrobních kroků, než se z nich stanou hotové látky. Musí se vyčistit, spříst, vybělit a nabarvit, utkat či uplést a na závěr se hotové látky ještě ošetřují. Biotextilní standardy GOTS povolují používání pouze takových postupů a sloučenin, které jsou ekologicky i zdravotně šetrné, mnohdy připravené z přírodních surovin, textilní látky jsou díky tomu nejen nezávadné, ale hlavně opravdu příjemné a měkké na dotek.

Díky tomu, že jsou vyloučeny škodlivé chemikálie, je i odpadní voda čistější a vždy prochází řádnou úpravou, než je vypuštěna zpět do přírody. Dochází tím k zásadní ochraně životního prostředí. Konvenční textilní průmysl je totiž jedním z nejvíce ekologicky zatěžujících průmyslových odvětví na světě - právě díky obrovskému množství chemikálií spotřebovávaných ve složitém výrobním postupu a množství vody, které se tím zamoří a nevyčištěné z továren vypouští.

Stálé snižování spotřeby elektrické energie a vody na výrobu je další z dlouhodobých a každoročně sledovaných závazků biotextilních výroben, stejně jako minimalizace odpadu. Mimochodem, vzhledem k tomu, že řada úprav se v biotextilní výrobě provádí sloučeninami získávanými z přírodnin, je tento odpad možno následně jednoduše kompostovat.

GOTS však sleduje přísná kritéria nejen v oblasti zdravotní nezávadnosti, ale také šetrnosti k životnímu prostředí a společenské odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci. GOTS má mimo jiné podrobně zpracovány i požadavky na bezpečné a lidsky důstojné pracovní podmínky.


Věřím, že síla je v rukou jednotlivců. Jednotlivců, kteří nejsou úplně lhostejní k místu kde žijí a kde by rádi, aby jednou žily i jejich děti. Věřím, že když každý z nás udělá jednu malou změnu ve svém životě, může to být docela velká změna pro naši planetu.