Co znamená certifikát GOTS?

Co znamená certifikát GOTS?

GOTS je zkratka pro Global Organic Textile Standard. Jedná se o nejpřísnější mezinárodní certifikaci biotextilu. 

Cílem certifikace je posílení udržitelnosti a férovosti při výrobě oblečení. To znamená ekologicky čistou výrobu i čistotu konečného výrobku, čímž chrání naše životní prostředí, zdraví lidí zaměstnaných na bavlněných plantážích a ve výrobě a v neposlední řadě i uživatelů oděvů z biobavlny. Certifikát zajišťuje také bezpečné a lidsky důstojné pracovní podmínky farmářů a pracovníků ve výrobě.

Kotoloč vznikl jako alternativa k masově vyráběným plastovým hračkám z Číny. Lokálně a ručně vyráběná alternativa z přírodních materiálů. K výrobě používané textilní materiály mají certifikát OEKO-TEX třídy 1, který znamená, ze látka je ze zdravotně nezávadných materiálů a lze ji použít na oděvy pro děti do 3 let. Na hračky jsou však kritéria ještě přísnější, proto musí všechny materiály projít ještě další certifikací, která kontroluje pH hodnotu, obsah formaldehydu, přítomnost pesticidů, obsah těžkých kovů a testuje se také přítomnost alergizujících a potenciálně karcinogenních barviv, retardéry hoření, primární aromatické aminy a spoustu dalších věcí, kterým vůbec nerozumím :-) Nicméně OEKO-TEX spolu s označením CE, které značí, ze se jedná o certifikovanou hračku, je pro vás jistota, že výrobek nemůže vašemu miminku ublížit.

Jelikož se však snažím chovat šetrně k přírodě i v osobním životě, ráda bych aby i Kotoloč byl nejen o přírodních materiálech, ale hlavně o celkové udržitelnosti. A OEKO-TEX trochu zjednodušeně “pouze” omezuje přítomnost škodlivých látek ve výsledném produktu, ale nijak neřeší výrobní proces. Postupně proto nahrazuji používané materiály těmi, které vlastní GOTS certifikát, který je nejpřísnějším certifikátem pro textilie vyrobené z organických textilních vláken. 

GOTS určuje, že během pěstování v režimu ekologického zemědělství mohou být použity pouze zdravotně a ekologicky nezávadné postřiky a hnojiva, velmi často se používají výtažky z místních přírodních zdrojů, na hnojení hnůj a kompost, alternativní postupy využívající přirozené přírodní procesy. Díky tomu se bio vlákna již ve fázi surového materiálu vyhýbají mnoha postřikům nebezpečných chemikálií, která se používají v konvenčním zemědělství. Je samozřejmě zcela zakázáno používat GMO plodiny.

Surová biovlákna musí projít řadou výrobních kroků, než se z nich stanou hotové látky. Musí se vyčistit, spříst, vybělit a nabarvit, utkat či uplést a na závěr se hotové látky ještě ošetřují. Biotextilní standardy GOTS povolují používání pouze takových postupů a sloučenin, které jsou ekologicky i zdravotně šetrné, mnohdy připravené z přírodních surovin, textilní látky jsou díky tomu nejen nezávadné, ale hlavně opravdu příjemné a měkké na dotek.

Díky tomu, že jsou vyloučeny škodlivé chemikálie, je i odpadní voda čistější a vždy prochází řádnou úpravou, než je vypuštěna zpět do přírody. Dochází tím k zásadní ochraně životního prostředí. Konvenční textilní průmysl je totiž jedním z nejvíce ekologicky zatěžujících průmyslových odvětví na světě - právě díky obrovskému množství chemikálií spotřebovávaných ve složitém výrobním postupu a množství vody, které se tím zamoří a nevyčištěné z továren vypouští.

Stálé snižování spotřeby elektrické energie a vody na výrobu je další z dlouhodobých a každoročně sledovaných závazků biotextilních výroben, stejně jako minimalizace odpadu. Mimochodem, vzhledem k tomu, že řada úprav se v biotextilní výrobě provádí sloučeninami získávanými z přírodnin, je tento odpad možno následně jednoduše kompostovat.

GOTS však sleduje přísná kritéria nejen v oblasti zdravotní nezávadnosti, ale také šetrnosti k životnímu prostředí a společenské odpovědnosti v celém dodavatelském řetězci. GOTS má mimo jiné podrobně zpracovány i požadavky na bezpečné a lidsky důstojné pracovní podmínky.


Věřím, že síla je v rukou jednotlivců. Jednotlivců, kteří nejsou úplně lhostejní k místu kde žijí a kde by rádi, aby jednou žily i jejich děti. Věřím, že když každý z nás udělá jednu malou změnu ve svém životě, může to být docela velká změna pro naši planetu.

Zpět do obchodu